Имейл

dilovm@abv.bg

Телефон

0888 600 079

Адрес

гр.София ул.Христаки Павлович №15

За нас

Фирма "СТРОЙ КОРЕКТ 2003" ЕООД разполага с висококвалифициран инженернотехнически персонал и специализирани бригади за изпълнение на своята дейност

Референции

"СТРОЙ КОРЕКТ 2003" ЕООД

Фирма “СТРОЙ КОРЕКТ 2003” ЕООД е правоприемник на ЕТ “Крис- Мирослав Дилов” – гр. София. Създадена в края на 1999 година, фирмата се управлява и е представлявана от инж. Мирослав Митков Дилов – инженер по промишлено гражданско строителство- специалност “Конструкции”.

Предметът на дейността обхваща строителство на жилищни и промишлени сгради, бизнесцентрове, реконструкции и ремонти. Фирмата изпълнява и външни поръчки за  довършителни работи ,външна и вътрешна топлоизолация,фасадни мазилки,транспортни услуги ,цялостно обзавеждане  на апартаменти  по желание на клиентите.

Малко повече за нас

През периода 1999 г. – 2004 г. фирмата успешно се наложи на строителния пазар, спазвайки основни положения, заложени във фирмената политика, както следва:

 1. Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.
 2. Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
 3. Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.
 4. Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
 5. Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки и големи.
 6. Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР.
 7. Поддържането и постоянното обновяване на базата на фирмата от лека, средна и тежка механизация.
 8. Коректни взаимоотношения с работниците и служителите във фирмата , вседствие на което, текучеството на персонал   е сведено до минимум .
 9. Изградени перфектни дългогодишни взаимоотношения  с доставчици на строителни материали   и подизпълнители ,което е основна предпоставка за изпълнение на  поетите ангажименти към възложителите.

  Вследствие  успешното прилагане на гореописаните основни положения заложени във фирмената политика,фирмата повече от 21 години е на строителния пазар.

Изпрати запитване