Днес е 27.11.2021

Референции

Фирма "СТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД е правоприемник на ЕТ "Крис- Мирослав Дилов" - гр. София. Създадена в края на 1999 година, фирмата се управлява и е представлявана от инж. Мирослав Митков Дилов - инженер по промишлено и гражданско строителство- специалност "Конструкции".

Предметът на дейността обхваща строителство на жилищни и промишлени сгради, бизнесцентрове, реконструкции и ремонти. През периода 1999 г. - 2004 г. фирмата успешно се наложи на строителния пазар.


Фирмата притежава  и е получила следните сертификати и награди:

Удостоверение от камарата на строителите в България за вписване в централния професионален регистър на строителя в България - пета група.

Удостоверение от камарата на строителите в България за вписване в централния професионален регистър на строителя в България - първа група и трета до пета категория.

Диплома за най-бързо постигната икономическа ефективност от изложението "Две стрехи". Първа група

Вижте нашите РЕФЕРЕНЦИИ, СЕРТИФИКАТИ и НАГРАДИ.