Днес е 18.01.2022

Фирма "СТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД е правоприемник на ЕТ "Крис- Мирослав Дилов" - гр. София. Създадена в края на 1999 година, фирмата се управлява и е представлявана от инж. Мирослав Митков Дилов - инженер по промишлено гражданско строителство- специалност "Конструкции".

Предметът на дейността обхваща строителство на жилищни и промишлени сгради, бизнесцентрове, реконструкции и ремонти. Фирмата изпълнява и външни поръчки за  довършителни работи ,външна и вътрешна топлоизолация,фасадни мазилки,транспортни услуги ,цялостно обзавеждане  на апартаменти  по желание на клиентите.

През периода 1999 г. - 2004 г. фирмата успешно се наложи на строителния пазар, спазвайки основни положения, заложени във фирмената политика, както следва:

  1. Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.
  2. Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
  3. Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.
  4. Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
  5. Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки и големи.
  6. Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР.
  7. Поддържането и постоянното обновяване на базата на фирмата от лека, средна и тежка механизация.

За обектите, които фирмата е изпълнила, отзивите са много добри, което е видно и от приложените РЕФЕРЕНЦИИ,средкоито изпъкват тези от фирми като:"ШЕРАТОН-СОФИЯ-БАЛКАН" АД

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД

"ДАТЕКС" ООД

"НАЦИОНАЛЕН ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ"- гр. СОФИЯ

"ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД

"АВТО-ЕТ" ЕТ

"КАНТЕК" ЕТ

"БАНКА ДСК"

"СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ И ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР"

"ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

"МКБ ЮНИОНБАНК "

"БАУМИТ БЪЛГАРИЯ "ЕООД

"И+И 91 ООД"

"СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД"ЕАД

"НУР ИНТ"ООД

"БИТОЛЯ "ООД

"АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД

"БАНКА ДСК "ЕАД

"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА"АД

"И ПЛЮС И" 91 ООД

"АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ "ГР.СОФИЯ

 


Фирма "СТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД  разполага с висококвалифициран инженернотехнически персонал и специализирани бригади за изпълнение на своята дейност.

С уважение: инж. М. ДИЛОВ
/Управител/